Zarządzanie nieruchomościami

  • zapewniamy właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości,
  • bieżące administrowanie nieruchomością, przeglądy techniczne,
  • usługi remontowe i prace porządkowe,
  • zajmujemy się profesjonalną kompleksową obsługą wynajmu mieszkań

Firma posiada licencje Zarządcy Nieruchomościami oraz inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia konstrukcyjno budowlane!

Każda nieruchomość traktowana jest indywidualnie i wyjątkowo.